Zložení živnosti

Založení živnosti jako vedlejší pracovní poměr

Máte stálé zaměstnaní, a přesto vás láká podnikání, ale nevíte jak začít? Základem úspěšného a legálního podnikání je založení živnostenského listu. To doprovází spoustu okolností. Jak tedy začít?

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Takto zní definice, podle které nesmíte soustavně podnikat dokavaď ji nemáte založenou. Živnostenské oprávnění se zakládá na obecních úřadech s rozšířenou působností a je zpoplatněno jednorázovým poplatkem 1000 Kč. Pokud jste zaměstnáni a chcete provozovat živnost jako vedlejší pracovní poměr neboli činnost budete odvádět menší finance na sociální a zdravotní pojištění. Co se týče postupu založení, tak ten je zcela totožný jako u hlavní činnosti. Založení živnosti cena.

Základními podmínkami pro založení živnosti jsou:

 • plná svéprávnost (lze nahradit přiděleným zástupcem)
 • bezúhonnost (nebyl spáchán žádný trestný čin ve spojitosti s podnikáním)
 • plnoletost
 • odborná a jiná způsobilost (netýká se živnosti volné)

Druhy živností

V závislosti na tom, v čem hodláte podnikat, si vybíráte druh živnosti. Základní dělení je na ohlašovací a koncesované živnosti. Ohlašovací se dále dělí na řemeslné, vázané a volné. Koncesované živnosti se udělují na základě správního rozhodnutí. Příkladem jsou provozování pohřební služby, cestovní kanceláře nebo taxislužby. Nejčastější bývají volné, na které nepotřebujete žádné oprávnění. Patří mezi ně například obchodování, marketing a různé služby. Od roku 2008 může podnikatel vykonávat více volných živností bez neustálého ohlašování.

Tip: Jestliže jste se rozhodli otevřít si svoji první volnou živnost již při studiu, věřte, že jste udělali to nejlepší rozhodnutí. Jen se připravte na poměrně náročný boj s časem, v kterém vám pomohou možnosti vypracování seminárních prací, případně vypracování diplomových prací na zakázku.

Kdy se jedná o vedlejší činnost?

Z § 9 odst. 6 tohoto zákona vyplývá, že samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ zároveň v kalendářním roce:

 • vykonávala zaměstnání
 • pobírala invalidní důchod (či vznikl nárok na jeho výplatu) nebo jí byl přiznán starobní důchod
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců
 • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)
 • osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupních II až IV, pokud se jedná o osobu blízkou nebo jde o osobu, jež není osobou blízkou a zároveň žije s OSVČ v domácnosti
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání
 • byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a) tohoto zákona

Aby bylo uznáno podnikání za vedlejší činnost musíte výše uvedené skutečnosti doložit na příslušnou Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl podán Přehled o příjmech a výdajích.

Zanechte odpověď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>