Jak působí inflace na naše peníze?

Často slýcháme z úst politiků a ekonomů termín inflace. O inflaci se mluví nejčastěji v souvislosti s penězi, ekonomickým růstem či poklesem a jejím vlivem na měnu, celkovou spotřebu, prosperitu podnikatelské sféry a v neposlední řadě i na životní úroveň obyvatel.

Co to vlastně inflace je?

Stručně lze tento jev definovat jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží, výrobků a služeb v určitém časovém období. Zjednodušeně řečeno znamená inflace snížení kupní síly peněz. Inflaci způsobuje nadměrný růst zásob peněz, které tak ztrácejí svou hodnotu. Ekonomové rozlišují míru inflace nízkou, střední a vysokou a podle toho určují také účinky na ekonomiku. Pokud je míra inflace nízká, je většinou vysvětlována i kolísáním poptávky po zboží nebo výkyvy v dodávkách zboží na trh. Zřejmě platí pravidlo, že delší inflační období je způsobováno rychlejším růstem zásob peněz oproti celkovému produktu.

Na co má inflace vliv

statistics-825311_960_720Podle odborníků může mít inflace jak negativní, tak i pozitivní účinky na ekonomiku státu. K negativním účinkům patří snížení reálné hodnoty peněz, což vede k tomu, že lidé málo nakupují, zboží se hromadí, výrobcům se snižují zisky, panuje všeobecná nejistota ohledně cen a to odrazuje obyvatele i firmy od spoření a investování.

Inflace však může mít i pozitivní dopad, ovšem pouze z národohospodářského hlediska, když centrální banka má díky tomu možnost intervenovat, což znamená upravovat úrokové sazby a tím ovlivňovat především export a import.

Většina ekonomů se přiklání k názoru, že výhodou pro všechny je stabilně nízká inflace, která umožňuje vyčištění pracovního trhu.

Jak inflace působí na naše peníze?

Pro běžného občana je výhodné spořit si na budoucnost a investovat. Ovšem to není totéž. Spořit lze totiž na cokoliv a odkládat peníze můžeme doma do šuplíku nebo na bankovní účet, kde jsou peníze uschovány jednak bezpečněji, a jednak nám vynášejí úroky. Spoření nepřináší žádné investiční riziko, což právě je nebezpečí při investování. Proto je při investování důležité, do čeho peníze investujeme. Pokud se výhodnost investice velice pravděpodobná až jistá, můžeme vložené peníze zhodnotit. Naopak při nevhodné investici můžeme přijít o všechny investované peníze.

V obou případech je třeba počítat s inflačním rizikem, což je jev, při kterém uspořené peníze v budoucnu nemají takovou kupní sílu, jako v době jejich uložení. Názorně řečeno budeme mít v budoucnu naspořeno beze ztrát tolik, co jsme si uložili, ale za stejnou sumu si v budoucnu koupíme méně zboží.

Tagy:  ,

Zanechte odpověď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>