Sleva

Daňové přiznání – sleva na manželku

Většina občanů si neuvědomuje, za co vše se dá ušetřit ve spojitosti s podáním daňového přiznání pro rok 2014. Řádově se dá odečíst z celkové sumy za splnění určitých podmínek dokonce i několik desetitisíců.

Jak uplatnit slevu?

Slevu je možné uplatnit buď v rámci ročního zúčtování, které provádí za zaměstnance zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání. Aby vám odpočet byl uznán, nesmí příjmy vašeho zákonného partnera za loňský rok přesáhnout 68 000 korun. Za splnění této podmínky lze dosáhnout na částku 24 840 korun. V opačném případě lze tedy slevu uplatnit i na manžela.

Pokud je zákonný partner držitelem průkazu ZTP/P, pak je možné slevu realizovat dokonce ve dvojnásobné výši, tedy v hodnotě 49 680 korun.

Do kdy lze odpočet uplatnit?

Odpočet lze provést v čestném prohlášení. To osoby samostatně výdělečně činné musí odevzdat nejpozději do 1. 4. 2014. Zaměstnanci jsou na tom hůře. Ti mají čas na odevzdání do 15. 2. letošního roku. Čestné prohlášení se přidává jako příloha k daňovému přiznání.

Do stanoveného limitu 68 000 korun se nepočítají rodičovské příspěvky ani státní příspěvky na spoření.

Nárok na slevu vzniká, pouze pokud jste zákonně oddaný pár. Pokud se jedná pouze o družku či druha, tak odpočet nelze uplatnit, ačkoliv spolu žijete již několik let ve společné domácnosti.

Zanechte odpověď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>