Výběr peněz ze stavebního spoření dětí bude možná jednodušší

Výběr peněz ze stavebního spoření dětí bude možná jednodušší

Stavební spoření je jednou z nejoblíbenějších forem spoření. Využívají jej i rodiče a prarodiče, kteří mohou založit stavební spoření na jméno svého dítěte či vnoučete. Peníze jsou bezpečně uloženy, ještě je k nim každoročně připisován státní příspěvek a pro střadatele, tedy rodiče či prarodiče jsou nepřístupné.

Až dosud platilo, že pokud byste chtěli peníze vyzvednout dříve, než váš potomek nabude plnoletosti, bylo k tomu potřeba souhlasu soudu. To však vyžadovalo povinnost prokázat, že peníze použijete skutečně a výhradně ve prospěch dítěte a nikoliv k jiným účelům.

Připravena je změna

Sněmovna schválila 9.3.2016 novelu zákona o stavebním spoření, která by tuto povinnost měla ne zcela zrušit, ale upravit podmínky pro výběr peněz. Podle této novely navržené opoziční ODS, kterou musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident republiky, by rodiče mohli vypovědět stavební spoření uzavřené na jména jejich nezletilých dětí i bez souhlasu soudu. K uspořeným penězům by se tak rodiče mohli dostat, ovšem jen na základě pevně daných podmínek.

Jaké podmínky to budou

ODS navrhovala, aby o výběru peněz soud nerozhodoval vůbec. Sněmovna nakonec schválila kompromisní řešení. To bude znamenat, že soud nebude rozhodovat v případě, že skončila zákonná šestiletá doba spoření. Pokud by smlouva o stavebním spoření byla ukončena předčasně, propadají státu zpět státní příspěvky. Nadále se souhlas soudu bude vyžadovat v případech, kdy s ukončením smlouvy uzavřené na jméno dítěte nebudou souhlasit všichni jeho zákonní zástupci. Dítě samotné může uspořené peníze vybrat až dosáhne plnoletosti, tedy 18 let svého věku.

Co předcházelo

Diskuse v parlamentu ukázala, že pokud soudy rozhodovaly o výběru úspor ze stavebního spoření, tak nesouhlasily jen výjimečně. Ministrovi spravedlnosti vadilo kromě jiného, že navržená novela pojednává pouze o stavebním spoření a nikoliv obecně o všech obdobných produktech. Poslanci argumentovali tím, že stavební spoření je nejrozšířenějším produktem.

Motivem ODS byla skutečnost, že dětem uzavírají smlouvy o stavebním spoření právě rodiče či prarodiče, kteří jim spoří. Přitom nemohli bez souhlasu soudu tyto peníze použít ani například na opravu či rekonstrukci dětského pokoje.