Výběr peněz ze stavebního spoření dětí bude možná jednodušší

Stavební spoření je jednou z nejoblíbenějších forem spoření. Využívají jej i rodiče a prarodiče, kteří mohou založit stavební spoření na jméno svého dítěte či vnoučete. Peníze jsou bezpečně uloženy, ještě je k nim každoročně připisován státní příspěvek a pro střadatele, tedy rodiče či prarodiče jsou nepřístupné.

Až dosud platilo, že pokud byste chtěli peníze vyzvednout dříve, než váš potomek nabude plnoletosti, bylo k tomu potřeba souhlasu soudu. To však vyžadovalo povinnost prokázat, že peníze použijete skutečně a výhradně ve prospěch dítěte a nikoliv k jiným účelům.

Připravena je změna

Sněmovna schválila 9.3.2016 novelu zákona o stavebním spoření, která by tuto povinnost měla ne zcela zrušit, ale upravit podmínky pro výběr peněz. Podle této novely navržené opoziční ODS, kterou musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident republiky, by rodiče mohli vypovědět stavební spoření uzavřené na jména jejich nezletilých dětí i bez souhlasu soudu. K uspořeným penězům by se tak rodiče mohli dostat, ovšem jen na základě pevně daných podmínek.

Jaké podmínky to budou

ODS navrhovala, aby o výběru peněz soud nerozhodoval vůbec. Sněmovna nakonec schválila kompromisní řešení. To bude znamenat, že soud nebude rozhodovat v případě, že skončila zákonná šestiletá doba spoření. Pokud by smlouva o stavebním spoření byla ukončena předčasně, propadají státu zpět státní příspěvky. Nadále se souhlas soudu bude vyžadovat v případech, kdy s ukončením smlouvy uzavřené na jméno dítěte nebudou souhlasit všichni jeho zákonní zástupci. Dítě samotné může uspořené peníze vybrat až dosáhne plnoletosti, tedy 18 let svého věku.

Co předcházelo

Diskuse v parlamentu ukázala, že pokud soudy rozhodovaly o výběru úspor ze stavebního spoření, tak nesouhlasily jen výjimečně. Ministrovi spravedlnosti vadilo kromě jiného, že navržená novela pojednává pouze o stavebním spoření a nikoliv obecně o všech obdobných produktech. Poslanci argumentovali tím, že stavební spoření je nejrozšířenějším produktem.

Motivem ODS byla skutečnost, že dětem uzavírají smlouvy o stavebním spoření právě rodiče či prarodiče, kteří jim spoří. Přitom nemohli bez souhlasu soudu tyto peníze použít ani například na opravu či rekonstrukci dětského pokoje.

Zanechte odpověď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>