S EDUNIO dostává e-learning ve firmách ještě větší možnosti

S EDUNIO dostává e-learning ve firmách ještě větší možnosti

Progresivní a chytré firmy vzdělávají své zaměstnance. Nejenže dbají na skutečně kvalitní provedení zákonných školení. K tomu též přidávají další vzdělávací možnosti. Dnes ideálně formou e-learningu. Ten je pro firmy levnější a jednodušším způsobem se organizuje.

Společnosti dnes pro školení zaměstnanců využívají stále častěji e-learning

Firmám zákon ukládá mnoho povinných školení. Ať již jde o BOZP, požární ochranu, či školení řidičů referentů a řidičů profesionálů. Není to jen o jednorázovém školení. Zaměstnance je mnohdy nutné proškolit, povinné je též vedení příslušné dokumentace, která s plněním těchto povinností souvisí. Obsah zákonných školení není pro zaměstnavatele však tím, co by uvítali. Raději by zaměstnance školili užitečněji, třeba v oblasti poskytování první pomoci. Mnozí zaměstnanci zas přímo žádají vzdělávání jako benefit ke své standardní pracovní odměně. Firmy proto vítají, že dnes existují možnosti online vzdělávání, jaké nabízí firma PREVENT.

S EDUNIO dostává e-learning ve firmách ještě větší možnosti

Firma PREVENT již dlouhodobě provozuje platformu INSTRUCTOR pro zákonná školení zaměstnanců a taktéž dohodářů (zaměstnanci na DPP a DPČ) firem v rámci povinných, ale i dalších školení. Školení jsou již hotová, odpovídají aktuálnímu znění zákona a příslušným předpisům. V případě zájmu je lze firmám upravit rovněž na klíč, nebo má firma možnost využít pouze platformu se všemi vychytávkami pro e-learning, ale nahrát si do ní školení vlastní.

S EDUNIO jde řídit vzdělávání a školení zaměstnanců ještě efektivněji

Nově PREVENT nabízí i řešení pro velké firmy. Firma připravila kompletní Learning Management System pro řízení výuky a správu vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Platforma EDUNIO nejenže ve svém katalogu kurzů nabídne zajímavé hotové e-kurzy, ale současně firmám ušetří nemalé prostředky, pokud jde o administrativu vzdělávání, obvykle řízenou HR oddělením.  Ani velké firmy neztratí přehled nad vzděláváním svých zaměstnanců. LMS systém nabízí správu databáze zaměstnanců s dělením do uživatelských skupin. Definovat lze systémové role, elektronické podepisování, systém též řeší správu GDPR a další náležitosti.

S EDUNIO dostává e-learning ve firmách ještě větší možnosti

 Firmy teď díky LMS systému EDUNIO získávají dokonalý přehled o proškolenosti svých zaměstnanců v rámci povinných školení. Též o termínech opakování tohoto proškolení. Zaměstnanci mohou dostat přístup i k dalším nepovinným kurzům a rozšířit si tak svoje obzory. V rámci tzv. Knihovny je možné zveřejňovat různé interní předpisy, dokumenty, videa i odkazy pro lepší informovanost zaměstnanců. Vždy jde o knihovnu dokumentů konkrétní firmy.

Přidejte se k firmám, kterým se již e-learning s PREVENT osvědčil

Online školení, ať ta zákonná, či další, i firemní vzdělávání obecně, získávají s LMS EDUNIO celou řadu nových příležitostí. Firmy mají možnost využívat hotové kurzy, používat vlastní nebo si nechat vyrobit kurz na klíč profesionály z PREVENTU. Kurzy firmy dnes využívá přes 5000 firem, a to i velkých korporací.

S EDUNIO dostává e-learning ve firmách ještě větší možnosti