S EDUNIO dostává e-learning ve firmách ještě větší možnosti

Progresivní a chytré firmy vzdělávají své zaměstnance. Nejenže dbají na skutečně kvalitní provedení zákonných školení. K tomu též přidávají další vzdělávací možnosti. Dnes ideálně formou e-learningu. Ten je pro firmy levnější a jednodušším způsobem se organizuje.

Společnosti dnes pro školení zaměstnanců využívají stále častěji e-learning

Firmám zákon ukládá mnoho povinných školení. Ať již jde o BOZP, požární ochranu, či školení řidičů referentů a řidičů profesionálů. Není to jen o jednorázovém školení. Zaměstnance je mnohdy nutné proškolit, povinné je též vedení příslušné dokumentace, která s plněním těchto povinností souvisí. Obsah zákonných školení není pro zaměstnavatele však tím, co by uvítali. Raději by zaměstnance školili užitečněji, třeba v oblasti poskytování první pomoci. Mnozí zaměstnanci zas přímo žádají vzdělávání jako benefit ke své standardní pracovní odměně. Firmy proto vítají, že dnes existují možnosti online vzdělávání, jaké nabízí firma PREVENT.

Firma PREVENT již dlouhodobě provozuje platformu INSTRUCTOR pro zákonná školení zaměstnanců a taktéž dohodářů (zaměstnanci na DPP a DPČ) firem v rámci povinných, ale i dalších školení. Školení jsou již hotová, odpovídají aktuálnímu znění zákona a příslušným předpisům. V případě zájmu je lze firmám upravit rovněž na klíč, nebo má firma možnost využít pouze platformu se všemi vychytávkami pro e-learning, ale nahrát si do ní školení vlastní.

S EDUNIO jde řídit vzdělávání a školení zaměstnanců ještě efektivněji

Nově PREVENT nabízí i řešení pro velké firmy. Firma připravila kompletní Learning Management System pro řízení výuky a správu vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Platforma EDUNIO nejenže ve svém katalogu kurzů nabídne zajímavé hotové e-kurzy, ale současně firmám ušetří nemalé prostředky, pokud jde o administrativu vzdělávání, obvykle řízenou HR oddělením.  Ani velké firmy neztratí přehled nad vzděláváním svých zaměstnanců. LMS systém nabízí správu databáze zaměstnanců s dělením do uživatelských skupin. Definovat lze systémové role, elektronické podepisování, systém též řeší správu GDPR a další náležitosti.

 Firmy teď díky LMS systému EDUNIO získávají dokonalý přehled o proškolenosti svých zaměstnanců v rámci povinných školení. Též o termínech opakování tohoto proškolení. Zaměstnanci mohou dostat přístup i k dalším nepovinným kurzům a rozšířit si tak svoje obzory. V rámci tzv. Knihovny je možné zveřejňovat různé interní předpisy, dokumenty, videa i odkazy pro lepší informovanost zaměstnanců. Vždy jde o knihovnu dokumentů konkrétní firmy.

Přidejte se k firmám, kterým se již e-learning s PREVENT osvědčil

Online školení, ať ta zákonná, či další, i firemní vzdělávání obecně, získávají s LMS EDUNIO celou řadu nových příležitostí. Firmy mají možnost využívat hotové kurzy, používat vlastní nebo si nechat vyrobit kurz na klíč profesionály z PREVENTU. Kurzy firmy dnes využívá přes 5000 firem, a to i velkých korporací.