Jste řidič referent? A nezbytná školení jste již absolvovali?

Používáte při výkonu svého povolání automobil? A myslíte i na pravidelná profesní školení řidičů? Těm se nevyhnete.
Pojmem řidič referent rozumíme zaměstnance, který je nucen pro výkon svého povolání používat vozidlo, ať již k přepravě osob, zboží či jiného nákladu. Nezávisle na tom, zda je řízení vozidla jeho pracovní náplní či nikoliv.

Školení řidičů referentů nepodceňujte

I přesto, že se s tímto pojmem v praxi setkáváme poměrně často, v žádném právním předpisu se s ním nesetkáte. A neexistuje tedy ani žádný právní předpis s výčtem požadavků na profesní školení řidičů referentů. To však neznamená, že toto školení není třeba absolvovat. Naopak.

Proč školit řidiče referenty?

Hned z několika důvodů. Motorové vozidlo z určitého úhlu pohledu může být vnímáno jako smrtící nástroj, který je nutí umět dobře ovládat. Pro většinu zaměstnanců proto představuje riziko, ať již z pohledu života a zdraví zaměstnance, ale i hmotných škod. Kvalitní školení v tomto ohledu patří mezi velmi účinné nástroje, s jejichž pomocí je možné tato rizika, když ne přímo eliminovat, tak minimalizovat. Proto je na místě se k němu stavět maximálně zodpovědně.

Bagatelizování školení není na místě

Problémem je, že tato školení často bývají zaměstnanci bagatelizována. Školení řidičů ale rozhodně není na místě podceňovat. Už jen z toho důvodu, že nabyté znalosti uplatní i při svých soukromých, nejenom pracovních jízdách. V mimopracovním režimu totiž systém dalšího vzdělávání řidičů neexistuje. A to je mnohdy chyba. Spousta řidičů tak vůbec není seznámena se změnami v úpravách silničních provozu, k nimž čas od času dochází.

Jak nejlépe školit?

Dobrou zprávou je, že i školení řidič je dnes možné online formou. Tedy na místě a v čase, které zaměstnanci vyhovují. Třeba na vzdělávací platformě LMS českého online systému INSTRUCTOR. Pod ní je podepsána společnost PREVENT, která se školením řidičů referentů zabývá již patnáctým rokem.

Nabídka online kurzů

V nabídce najdete různé online kurzy s certifikátem. Spolu se školením řidičů se jedná o kurzy BOZP a PO, první pomoci, firemní kultury, soft skills a další, které k dnešnímu datu úspěšně absolvovali více než 1,5 milionů zaměstnanců. Všechny s intuitivním ovládáním, autorskou grafikou a vždy aktuální legislativou.

Koordinátor BOZP

Společnost PREVENT ale nabízí mnohem víc. Může to být i takový váš koordinátor BOZP. Nabízí tedy také zpracování a kompletní vedení agendy BOZP a PO na základě smluvní spolupráce s garancemi. Platforma ovšem nabízí i tzv. kombinované vzdělávání (Blended Learning). V jejím rámci je možné jak online, tak i vzdělávání prezenční (face-to-face). Možnosti jsou zkrátka nepřeberné. A určitě je využijete.