Když přijde insolvenční řízení

Insolvenční řízení u vašich dlužníků může přijít kdykoliv a pak budete po některých subjektech jen těžko vymáhat dlužné peníze. Vaší povinností je neustále hlídat insolvenční rejstřík a vaší pohledávku včas přihlásit. Naštěstí dnes, ale existují společnosti, které se touto oblastí zabývají a dokážou vám nejen poradit, sledují za Vás 24hod/7dní v týdnu insolvenční rejstřík, ale také pomohou Vám získat finance zpět. Pohledávky, které se vám pak navrátí, budou sice s největší pravděpodobností poníženy o určité procento sumy (pouze v případě, že pohledávka není zajištěna zástavním právem jako první v pořadí), ale alespoň dostanete zpět poměrnou část z výše pohledávky.

Promlčení

Častým problémem u klientů, kteří se na nás včas neobrátí je, že došlo již k promlčení pohledávky a tato pohledávka se stává nevymahatelnou. Nečekejte a neprodlužujte splatnost Vašich pohledávek, jde o vaše finanční prostředky, které se každým dnem vzdalují a vymahatelnost prudce klesá.

Jak probíhá vymáhání dluhů

Samotný průběh vymáhání dluhů není žádnou násilnou operací, jako to známe z akčních a mafiánských filmů. Současné společnosti, které se touto činností zabývají a to i naše společnost Česká kreditní a.s., pracují velmi sofistikovaně a za využití právně povolených donucovacích prostředků včetně využití veškerých dostupných metod, rejstříků a sběru informací.

Zanechte odpověď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>