Kdy reklamovat vyúčtování za energie?

Tak jako jiné zboží, lze i vyúčtování za elektrickou energii nebo plyn reklamovat. Jak říká klasik, nikdo není dokonalý a nikde není psáno, že i dodavatel energií by se nemohl zmýlit. U dodávek elektřiny či plynu bývá nejčastějším důvodem nejasností, že zaslané vyúčtování není v souladu se skutečností.

Pokud nabudete takového dojmu, je třeba vyúčtování reklamovat. Přinejmenším budete alespoň utvrzeni ve správnosti a dostane se vám vysvětlení. Ve většině případech se ukáže, že pochybnosti vznikají díky špatně nastavené výši záloh. Díky reklamaci mohou ale být odhaleny i jiné příčiny odlišnosti vyúčtování a skutečné reality. Jako spotřebitel máte právo se bránit, pokud jste přesvědčen, že dodavatel postupoval nesprávně nebo neplní své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů nebo z konkrétní smlouvy.

Jak postupovat při reklamování

Předně si prostudujte smlouvu a obchodní podmínky. Z těchto dokumentů se dozvíte i podrobné instrukce o tom, jako formou, kde a v jaké lhůtě byste měli reklamovat. Zároveň byste měli vědět, že případná reklamace zpravidla nemá odkladný účinek. To znamená, že příslušnou fakturu za odebraný el. proud nebo plyn musíte zaplatit, přestože s vypočtenou výší nesouhlasíte. Pokud byste tak neučinil, vystavíte se riziku vymáhání dlužné pohledávky včetně úroků z prodlení či dalších sankcí.

Reklamaci lze podat písemně, telefonicky i elektronicky, ovšem z důvodů průkaznosti je nejlepší písemná forma. V písemnosti uveďte, že se jedná o reklamaci, dále vaše identifikační údaje, údaje o reklamované faktuře a pro jistotu ještě číslo elektroměru či plynoměru včetně jejich stavů.

Lhůty pro vyřízení

Zákon uvádí obecnou povinnost pro dodavatele, který musí vaši reklamaci vyřídit nejdéle do 15 kalendářních dnů od dne jejího doručení. Pokud dodavatel vaši reklamaci uzná, je povinen případný rozdíl vyrovnat do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. V případě, že by dodavatel tuto lhůtu nedodržel, vznikne vám právo na náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 tisíc korun. U plynu jde o částku 750 Kč a nejvýše 7500 Kč.

Zanechte odpověď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>