Vymahači versus exekutoři

Vymáhání dluhů se v Česku stalo výnosným obchodem, neboť dlužníků stále přibývá. Vymahači, jak se lidově říká inkasním agenturám, stahují z kůže drobné dlužníky mnohdy více, než soudní exekutoři.

Připočítávají si tzv. příslušenství, které je někdy i dvojnásobkem původního dluhu. Navíc některé agentury nereflektují na sdělení dlužníka, že se s věřitelem dohodl o splátkovém kalendáři, nebo o částečném zaplacení dluhu. Mluvčí Asociace inkasních agentur potvrzuje, že se na ni obracejí desítky šokovaných lidí, kterým chodí neustále upomínky a výhrůžky soudem od vymahačů. Navíc si tyto inkasní agentury přihazují k běžným neuhrazeným složenkám a účtům prakticky kolik chtějí a ohánějí se zákonem, který ovšem samy nerespektují.

Exekutoři mají strop

Je to nehoráznost, neboť soukromí soudní exekutoři jsou u částek, které si k vymáhaným dluhům připočítávají, zákonem jasně vymezeni. U menších částek, uhrazených ještě relativně brzy od splatnosti, to již dávno nejsou dvojnásobky, o něž nabudou.

Mimosoudní vymahači dluhů nejsou v tomto ohledu omezeni a prakticky jsou lidově řečeno puštěni ze řetězu. Postižení se například ptají, jak je možné, že dluh ve výši 4 tisíc korun je jim navýšen o další tři tisíce jako poplatek inkasní agentury? Je to nejen neetické, ale i protizákonné a odměny inkasních agentur by měly být určitě regulovány. Snahy o zákonné nastavení maximální výše poplatků, kterou by agentury mohly přenášet na dlužníky, byly přibrzděny Úřadem pro hospodářskou soutěž, který upozornil na možnou kartelovou dohodu. Proto stále platí stav, že jedna inkasní agentura požaduje po dlužníkovi přiměřenou částku, zatímco druhá si účtuje poplatek tři tisíce u tisícikorunové pohledávky. „Poplatky“ se pohybují kolem třetiny z původní dlužné částky, ale vyskytují se i absurdní poplatky ve výši trojnásobku původní dlužné částky. Nejčastěji se objevuje poplatek ve výši 20-30 % z dluhu.

Rady pro dlužníky

Je pravdou, že věřitelé to v Česku nemají lehké a domoci se svých práv je pro ně obvykle během na dlouhou trať. To však neznamená neomezená práva pro vymahače dluhů. Žádný z nich si nemůže hrát na exekutora, používat fyzické či psychické násilí, nebo zastrašující informace. Na takové praktiky by měl postižený dlužník upozornit policii. Při podezření na nepřiměřeně vysoké poplatky a příslušenství je třeba se obrátit na Asociaci inkasních agentur nebo na Poradnu při finanční tísni.

Ideální je samozřejmě vůbec se do kontaktu s vymahači dluhů, natož se soudem či exekutorem nedostat.

Hledáte PSČ měst a obcí?