Podle nového zákona už nebude předčasné splacení trestáno

Dosavadní nesmyslné trestání za předčasné splacení úvěru bylo proti zdravému rozumu a naštěstí by mělo být již minulostí. Rozhodla o tom Sněmovna schválením spotřebitelského zákona, který by měl posílit pozici spotřebitelů na finančním trhu. Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat president republiky. Pak budou spotřebitelé moci splatit dluhy z úvěrů, půjček a hypoték kdykoliv. Omezí se také sankce za pozdní splátky.

Zdůvodnění zákona

Podle návrhu zákona by úvěr měl věřitel poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Poskytovatel si bude muset tuto schopnost žadatele prověřit. Pokud tak neučiní, bude uzavřená smlouva neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane už zaplacené úroky zpět. Jistinu pak splatí podle svých možností například ve splátkách. Podle nového spotřebitelského zákona budou spory u smluv ze spotřebitelských úvěrů rozhodovat výhradně soudy. Skončí tak možnost jejich řešení u rozhodců, tedy arbitrážemi. V praxi bude tato regulace trhu prospěšná zákazníkům, nicméně spolu s tím by měla jít ruku v ruce výchova k finanční odpovědnosti a k finančnímu plánování.

Předčasné splacení úvěru bude jednodušší

Při dřívějším splacení dluhu bude poskytovatel mít právo pouze na tvz. účelně vynaložené náklad,které mu v souvislosti s předčasnou úhradou objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, např. při dlouhodobé nemoci, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma. V případě prodlení splátek bude moci poskytovatel celkově naúčtovat penále a smluvní pokuty jen do 50% z výše úvěru, maximálně však 200 tisíc korun.