Oběti trestných činů se mohou dočkat peněžité pomoci

Pokud je pachatel trestného činu postaven před soud a potrestán, je to pro případné oběti spáchaného trestního činu určitá satisfakce. Kromě morální stránky je ovšem možnost i peněžitého odškodnění. Zákon o obětech trestných činů umožňuje, aby oběti trestných činů mohli v některých případech žádat peněžitou pomoc od státu, a to i v případech pozůstalých po obětech trestného činu.

Stát může poskytnout peněžitou pomoc obětem trestných činů za podmínky, že pachatel, který způsobil škodu na zdraví nebo nemajetkovou újmu, byl uznán vinným nebo byl zproštěn obžaloby pro nepříčetnost, nebo také, jestliže byla věc odložena z důvodu, že se pachatele nepodařilo zjistit.

Kdo má právo na peněžitou pomoc?

Především oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, dále osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti. Dále má právo na peněžitou pomoc osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu a také oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby.

Výše peněžité pomoci a pro jaké případy je stanovena:

  • při ublížení na zdraví je to paušálně 10 000 Kč, nebo v částce představující obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázaných nákladů spojených s léčením. Maximálně to může být 200 tisíc Kč
  • při těžké újmě na zdraví v paušální částce 50 000, nebo za podmínek uvedených výše, včetně maximální hranice
  • pozůstalí po oběti mohou obdržet paušální částku 200 000 Kč, jde-li o sourozence zemřelého tak 175 tisíc Kč
  • oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby se poskytuje peněžitá pomoc na úhradu odborné psychoterapie a fyzioterapie a jiné odborné pomoci, a to až do výše 50 tisíc Kč.

Podání žádosti

Oprávněný musí být aktivní a podat žádost na Ministerstvo spravedlnosti nejpozději do 2 let ode dne, kdy se dozvěděl o újmě způsobené mu trestným činem, nejpozději do 5 let od spáchání trestného činu. Poté právo na peněžitou pomoc zaniká.