Nezapomeňte si při cestování pojistit zavazadla

Součástí cestovního pojištění, které při cestě do zahraničí kryje případné léčebné výlohy, bývá i pojištění zavazadel. Turista je tak zabezpečen pro případ odcizení nebo poškození svého zavazadla. Pojišťovna uhradí škodu, ovšem ne vždy a ne celou, protože pojišťovny mají nastavené pojistné limity.

Ztráta zavazadla znamená finanční újmu

Málokdo se vydá na cestu do zahraničí bez zavazadla, do kterého napěchuje oblečení, knihu, hygienické potřeby, ale také drahou elektrotechniku v podobě fotoaparátu, kamery, mobilu, tabletu, sportovního vybavení apd. Jelikož cena těchto věcí může dosáhnout desítek tisíc korun, bývá ztráta zavazadla nebo jeho zničení pochopitelně citelnou újmou. To je hlavní důvod a argument, proč uzavřít cestovní pojištění, jehož součástí je právě pojištění zavazadel. Pojistit si zavazadlo při cestě do zahraničí samostatně nelze, na rozdíl od cest po Česku. Ovšem je možné sjednat si pojištění zavazadel jako připojištění k cestovnímu pojištění. Pro cesty do zahraničí je možné ho sjednat pouze spolu s léčebnými výlohami.

Pojišťovny, ceny a další podmínky

Ceny za připojištění zavazadel nejsou nikterak vysoké, neboť jsou součástí celkové částky pojistného a pohybují se v jednotkách korun za den. Než si vyberete pro sebe tu správnou pojišťovnu, porovnejte si nejprve výše limitů pro pojištěné věci a další podmínky, abyste v případě škody nebyli nemile překvapeni. Některé pojišťovny totiž nekryjí veškerou škodu a v případě ztráty nebo zničení zavazadla se jejich odškodnění různí.

Limity pojištěných věcí

Jedním ze základních omezení u pojištění zavazadel jsou nízké limity. Některé pojišťovny se zaváží ve smlouvě uhradit případnou vzniklou škodu, ale jen do určité výše, která se obvykle pohybuje na hranici 15 tisíc korun. Dále jsou nastaveny limity na jednotlivé věci, což může být pouze 10 tisíc korun. Proto se nevyplatí brát s sebou drahé přístroje, nebo si vyhledat pojišťovnu, která má limit vyšší nebo žádný. Můžete narazit na možnost on-line sjednání, kdy je limit pojistného plnění například 20 tisíc Kč a na jednotlivou věc je pak limit nižší, například ve výši pěti tisíc korun.

Pozor na další omezení

Většina pojišťoven nehradí škody vzniklé při letecké přepravě, kterou je nutno uplatnit u letecké společnosti. Nehradí se ani ztráty zavazadel z neuzamčeného automobilu nebo ze stanu. Některé pojišťovny nehradí ani ztráty vniklé odcizením v nočních hodinách nebo pokud byla věc odcizena v době, kdy byla předána do úschovy zavazadel.

Tagy: