Na garanci ceny elektřiny je dobré dát pozor

Dodavatelé elektrické energie se pochopitelně snaží přilákat co nejvíce klientů. Používají k tomu nejrůznější reklamní triky. Někteří například slibují, že u nich budete platit vždy méně, než dosud. Za tuto službu si však zákazník musí připlatit, takže garance nižší ceny elektřiny se mnohdy může prodražit až o stovky korun.

Co znamená garance ceny

Někteří dodavatelé nabízejí garanci ceny jako bonus spočívající v tom, že pokud elektřinu zlevní určitý dodavatel (například jím může být na trhu dominantní energetická společnost), sníží její cenu i váš dodavatel. Na první pohled vypadá taková nabídka přitažlivě, ovšem při bližším prostudování obchodních podmínek a ceníků můžete zjistit, že tato služba může být pro vás prodělečná.

Problém pro spotřebitele spočívá v tom, že většina dodavatelů nabízejících garanci nízké, rep. nižší ceny, se tak snaží přimět zákazníka k uzavření smlouvy na dobu určitou. Nevýhodou pro spotřebitele je, že smlouvu lze vypovědět jen k přesně stanovenému datu, nebo zaplatit značnou pokutu. Přitom se spotřebitel může připravit o jiné slevy.

Odborníci radí uzavírat raději smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy na dobu určitou, ale nejvýše na jeden rok.

Za garanci zaplatíte

Dodavatelé nabízející garanci levnější elektřiny většinou porovnávají své ceny s dominantním dodavatelem, obvykle s ČEZ a jeho tarifem Comfort. K tomu je nutné podotknout, že standardní tarify vekých dodavatelů patří k nejméně výhodným a navíc dominantní dodavatelé nabízejí i jiné, výhodnější produkty. K tomu si připočtěte, že garance energie není zpravidla zadarmo. Tyto skutečnosti potvrzují, že garance nižší ceny není takovou výhodou, jakou se jeví. Spotřebitel může ve výsledku zaplatit za elektřinu o několik stokorun více.

Kdy lze žádat o vrácení peněz?

Dodavatelé účtují poplatek za garanci většinou jako měsíční plat. Například místo běžných 50 nebo 60 korun, které se zpravidla platí u dominantních dodavatelů, může měsíční plat naskočit na 100 až 200 Kč. Zvlášť výrazně se navýšení projeví při menší spotřebě. Stává se, že spotřebitel nebývá ani upozorněn, že garance ceny je zpoplatněna. Pokud není ujednání o garanci obsaženo ve smlouvě, má spotřebitel právo na vrácení platby za službu garance.