Na co mají studenti od státu nárok

Pro účely sociálního zabezpečení je člověk považován státem za studenta, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání následujícím studiem:

Tip: Podívejte se na možnost anonymního vypracování diplomové práce na zakázku. Využívají ji každoročně stovky úspěšných studentů. 

 • na střední, vyšší odborné a vysoké škole v ČR
 • na jazykových školách uvedených v seznamu MŠMT
 • na střední či vysoké škola v zahraničí, pokud je MŠMT uznalo za rovnocenné školám v ČR
 • teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání, případně jinou výdělečnou činností (týká se osob se zdravotním postižením)

Všechny uvedené podmínky platí pouze do 26 let věku. Statut studenta neplatí v případě studia

 • dálkového
 • distančního
 • večerního
 • kombinovaného

Statut studenta zaniká také v případě, když současně se studiem je vykonávána vojenská základní služba, civilní služba nebo se jedná o služební poměr coby příslušník ozbrojených sil.

Nemocenské pojištění

Řádně studující student, který nemá brigády a nepodniká, není nemocensky pojištěn. Nemá povinnost odvádět pojistné a zároveň nemá nárok na dávky nemocenského pojištění, jako:

 • nemocenské
 • peněžitou pomoc v mateřství
 • ošetřovné
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství

Aby studentka, která v době svého studia otěhotní a následně nastoupí na mateřskou, měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí splnit tyto podmínky:

 • v době nástupu na mateřskou dovolenou musí být nemocensky pojištěna, nebo u ní musí trvat ochranná lhůta
 • musí být nemocensky pojištěna alespoň 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na PPM

Studium a brigáda

Na nemocenskou a důchodové pojištění má student nárok když si přivydělává brigádou. Záleží na charakteru smlouvy. První variantou je pracovní smlouva, kdy vznikne nárok na důchodové i nemocenské pojištění v případě měsíčního výdělku alespoň 2 500 Kč. Totéž platí u dohody o pracovní činnosti. Nárok na nemocenskou pak vznikne ale až po uplynutí prvních 14 dnů. Do té doby zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy. Druhou variantou je práce na dohodu o provedení práce, kdy musí být měsíční výdělek více než 10 tisíc Kč, aby se zakládala účast na pojištění.

Tip. Můžete klidně využít i možnosti anonymního vypracování seminárních prací a zvládnout tak semestr bez stresu.

Studium a podnikání

Podnikání se musí oznámit příslušné OSSZ, jinak je samostatně výdělečná činnost automaticky vedena jako hlavní. Hlásit se nemusí, pokud student cestuje do zahraničí za účelem přivýdělku či studia.

Tagy: