Na co mají studenti od státu nárok

Na co mají studenti od státu nárok

Pro účely sociálního zabezpečení je člověk považován státem za studenta, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání následujícím studiem:

Tip: Podívejte se na možnost anonymního vypracování diplomové práce na zakázku. Využívají ji každoročně stovky úspěšných studentů. 

 • na střední, vyšší odborné a vysoké škole v ČR
 • na jazykových školách uvedených v seznamu MŠMT
 • na střední či vysoké škola v zahraničí, pokud je MŠMT uznalo za rovnocenné školám v ČR
 • teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání, případně jinou výdělečnou činností (týká se osob se zdravotním postižením)

Všechny uvedené podmínky platí pouze do 26 let věku. Statut studenta neplatí v případě studia

 • dálkového
 • distančního
 • večerního
 • kombinovaného

Statut studenta zaniká také v případě, když současně se studiem je vykonávána vojenská základní služba, civilní služba nebo se jedná o služební poměr coby příslušník ozbrojených sil.

Nemocenské pojištění

Řádně studující student, který nemá brigády a nepodniká, není nemocensky pojištěn. Nemá povinnost odvádět pojistné a zároveň nemá nárok na dávky nemocenského pojištění, jako:

 • nemocenské
 • peněžitou pomoc v mateřství
 • ošetřovné
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství

Aby studentka, která v době svého studia otěhotní a následně nastoupí na mateřskou, měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí splnit tyto podmínky:

 • v době nástupu na mateřskou dovolenou musí být nemocensky pojištěna, nebo u ní musí trvat ochranná lhůta
 • musí být nemocensky pojištěna alespoň 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na PPM

Studium a brigáda

Na nemocenskou a důchodové pojištění má student nárok když si přivydělává brigádou. Záleží na charakteru smlouvy. První variantou je pracovní smlouva, kdy vznikne nárok na důchodové i nemocenské pojištění v případě měsíčního výdělku alespoň 2 500 Kč. Totéž platí u dohody o pracovní činnosti. Nárok na nemocenskou pak vznikne ale až po uplynutí prvních 14 dnů. Do té doby zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy. Druhou variantou je práce na dohodu o provedení práce, kdy musí být měsíční výdělek více než 10 tisíc Kč, aby se zakládala účast na pojištění.

Tip. Můžete klidně využít i možnosti anonymního vypracování seminárních prací a zvládnout tak semestr bez stresu.

Studium a podnikání

Podnikání se musí oznámit příslušné OSSZ, jinak je samostatně výdělečná činnost automaticky vedena jako hlavní. Hlásit se nemusí, pokud student cestuje do zahraničí za účelem přivýdělku či studia.