Kvalitní pojištění odpovědnosti vás zbaví zbytečných starostí

Na trhu jsou v současné době k dispozici nejrůznější produkty komerčních pojišťoven, přičemž mnohé z nich běžně využíváme. Typicky se jedná třeba o pojištění nemovitosti nebo pojištění cestovní. Přitom si řada lidí uvědomí, že existuje množství případů, kdy se vyplatí využít také dalších druhů pojištění, zejména pak těch, které si lze sjednat v souvislosti s pracovněprávním vztahem. Velmi často a hlavně snadno se totiž může v zaměstnání stát, že zaměstnanec způsobí škodu.

Zvažte rizika a vhodnost pojištění

Právě pro případ, který jsme nastínili v úvodu, rozhodně stojí za to být pojištěn. Před samotným sjednáním pojištění určitě zvažte rizika, která souvisí s vykonáváním dané pracovní činnosti. Jaká je pravděpodobnost, že zaměstnanec způsobí škodu a jaká by mohla být výše takové škody. Na základě toho se vám může podařit stanovit vhodné pojištění odpovědnosti zaměstnance, a to právě ve vztahu k míře rizika, které je spojeno s prací konkrétního zaměstnance. Toto pojištění si přitom může sjednat jak:

  • Zaměstnanec
  • Zaměstnavatel

Pokud však sjedná takové pojištění zaměstnavatel, zpravidla zde lze využít výhod třeba při sjednání více pojištění pro více zaměstnanců najednou. Můžete tak získat třeba slevu, zejména v těch případech, pokud je pojištění sjednáno pro větší skupinu zaměstnanců.

Zaměstnanec se služebním vozem nebo obsluhující stroje

Pokud jsme výše hovořili o zvážení míry rizika, tak u pojišťoven si můžete zvolit právě s ohledem na míru rizika také rozsah krytí pojistných událostí. Pro některé případy vám nebude stačit standardní pojištění odpovědnosti, ale budete potřebovat rozšířené krytí.

Pokud jako příklad uvedeme třeba pojišťovnu ERGO, můžete si zvolit hned tři varianty takového pojištění. Je to právě varianta Standard, která pokryje naprostou většinu zaměstnanců. A potom je tady ale také varianta Řidič a Řidič PLUS. Tyto varianty poskytují rozšířené krytí pro ty zaměstnance, kteří mají v užívání služební vůz nebo obsluhují stroje. Pokud se jedná o variantu PLUS, tak ta pokrývá také zaměstnance, kteří používají firemní vůz k soukromým účelům.