Co se stane s penězi, když zkrachuje banka?

Peníze uložené v bankách jsou pojištěny, takže střadatelé se o ně nemusí bát. V případě krachu banky dostanou totiž náhradu ve výši 100% svého vkladu. Tato jistota platí pro Čechy již 20 let, v jejichž průběhu došlo k několika změnám týkajícím se jak výše pojištěného vkladu, tak vyplácené náhrady.

Změny od 1. ledna 2016

Vycházejí z legislativy EU a zavádějí komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu. Kromě stávajícího Fondu pojištění vkladů (FPV) vznikl v ČR i Fond pro řešení krize. Oba fondy se tak staly součástí nové instituce – Garanční systém finančního trhu, která bude zajišťovat výplatu náhrad vkladů v případě, že by některá z bank, stavebních spořitelen či družstevních záložen zkrachovala.

Pojištěno až 5,4 miliónu korun

Z původně pojištěných 80 % vkladu do maximální výše 100 tisíc Kč, se postupně podmínky pro vkladateli zlepšovaly. Nyní mohou Češi v odůvodněných případech získat náhradu až do částky 200 tisíc eur. Od 1.1.2016 jsou pojištěny i tzv. dočasně vysoké vklady, resp. vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích. Týká se to například peněz, které vám přijdou na účet po prodeji nemovitosti, po vypořádání společného jmění manželů, jako součást dědictví, jako inkaso pojistného plnění, odstupné při propuštění ze zaměstnání apd. Tyto vklady jsou však chráněny pouze po dobu tří měsíců od připsání na účet.

Peníze už do sedmi dní

Dosud platí, že po krachu banky musí klienti dostat své peníze do 20 pracovních dnů od data vyhlášení platební neschopnosti příslušné banky. Od 1. června se tato lhůta zkrátí na sedm pracovních dnů.

Ve FPV je téměř 30 miliard Kč

Tyto rezervy jsou tvořeny zejména pravidelnými příspěvky bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen. Dalšími příjmy fondu jsou výnosy z investování těchto rezerv a příjmy z konkursních, likvidačních a insolvenčních řízení za zkrachovalými bankami a družstevními záložnami.

Od nového roku budou ale banky odvádět i příspěvky do Fondu pro řešení krize. Tyto peníze budou sloužit k předejití situace, která by mohla skončit krachem finančního ústavu. Celkový objem příspěvků, který finanční instituce odvedou letos do Fondu pro řešení krize, byl stanoven na 2,9 miliardy korun.

Zanechte odpověď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>