3 způsoby, jak vám může svěřenský fond zjednodušit život

Svěřenský fond je užitečný nástroj, který může použít úplně každý k ochraně svého majetku. A v tomto článku vám ukážeme, k čemu všemu se může hodit.

Svěřenský fond není určen jen pro bohaté podnikatele. Můžete ho využít i vy. A to jako spolehlivý nástroj k celé řadě účelů. Pojďme se podívat na to, co vám svěřenský fond umožní.

Ochrání dědictví

Pro někoho, kdo majetek dlouho budoval a pěstoval, může být vidina budoucí smrti strašlivá. Zejména v případě, že na něj čekají dědicové, kteří ho chtějí ihned zpeněžit. Svěřenecký fond vám jej pomůže ochránit. Jedná se totiž o efektivní řešení, které vyjme majetek i z vašeho vlastnictví. To znamená, že není součástí dědictví. Na majetek ve svěřenském fondu získá až obmyšlený, který splní body v zakládací smlouvě.

Předání majetku

Aby si někdo mohl bohatství udržet, musí s ním umět dobře zacházet. Ten, kdo ho ihned zpeněží, často nedopadne dobře. Prodejem firmy nebo jiného majetku sice dědicové mohou získat značný obnos peněz, neuváženým finančním plánováním ovšem o tyto finance velice rychle přijdou. Pokud se obáváte, že by po vás majetek převzal někdo nezodpovědný, svěřenský fond pomůže s jeho hladkým předáním. Ve smlouvě si totiž můžete stanovit pravidla, po jejichž splnění přejde veškerý objem fondu do soukromého vlastnictví.

Péče o rodinu

Základním stavebním kamenem svěřenského fondu je správce. Mělo by jít o profesionální a obeznámenou osobu, která se v případě potřeby o majetek postará. Díky svěřenskému fondu tak můžete ochránit majetek i v případě, že jej nechcete ještě předat dalším generacím. Svěřenský fond tak může sloužit jako podpora v hmotné nouzi či k výplatě peněz při pracovní neschopnosti některého členů z rodiny.