důchod tagged posts

Ne každý má právo na důchod. Koho se to týká?

V České republice může stát přiznat tyto důchody: starobní (řádný a předčasný), pozůstalostní (vdovský a sirotčí) a invalidní (prvního, druhého a třetího stupně). K přiznání některého z nich musí žadatel splnit zákonné podmínky. Na otázku, které to jsou, lze odpovědět vyjmenováním případů, kdy není některý ze státem poskytovaných důchodů přiznán.

Zobrazit