Montáž hromosvodu od profesionálů. Víme, na co si dát pozor

Kvalitní hromosvod je funkční součástí každého domu. Poskytuje ochranu před silným výbojem energie v podobě blesku. Hlavně během letního období, kdy je nejvíce bouřek, bývá riziko opravdu vysoké. Je dobré nespoléhat na náhodu a objednat si montáž opravu kvalitního hromosvodu. Jak funguje a čím ochránit i vnitřní elektroinstalaci domu před poškozením? To se dozvíte v tomto článku.

Proč je hromosvod důležitý?

Když do budovy udeří blesk, zasáhne silným elektrickým výbojem. Ten v nezkrocené podobě může vyvolat zkraty elektroinstalace a způsobit požár. Instalací kvalitního a správně zhotoveného hromosvodu tomu však můžete poměrně efektivně zabránit. Jde o řešení, jehož vzhled není nijak výrazný, ale nabídne především maximální funkčnost.

Ochrana vnitřní elektroinstalace

Hromosvody slouží především jako ochrana vnější části budovy. Pokud chcete na silný výboj elektrické energie připravit i vnitřní části domu, je potřeba vyřešit rozvody a přidat svodiče přepětí. I s tím vám naštěstí pomůže specializovaná společnost HromoElektro s.r.o. Zabývají se instalací hromosvodů a všemi přidruženými pracemi, jako jsou revize, opravy a vytváření projektů. Samozřejmostí je plnění platných norem a pravidel pro podobné odborné práce.

Nechte si zhotovit návrh hromosvodu

Pro každý dům je ideální řešení specifické hned v několika ohledech. Cesta pro hromosvod musí být bezpečná, aby nedošlo k přenosu silného výboje energie na některou z citlivých částí budovy, která by v krajním případě mohla začít hořet. Z toho důvodu se nejdříve zpracovávají návrhy hromosvodů. Někdy se může jednat o více modelů, kdy každý z nich je vhodný, ale majitel se může rozhodnout, co by mu vyhovovalo nejvíce. Pro všechny však platí, že bezpečnost je na prvním místě.