Jak vypadají kontroly BOZP při práci z domova?

Firem, které umožňují alespoň občasnou práci z domova, přibývá. V této souvislosti však vyvstává otázka, jak to je s dodržováním předpisů BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).
Je zaměstnavatel povinen provádět pravidelné kontroly u zaměstnanců doma? Nebo postačí zaměstnance patřičně proškolit a seznámit ho se zákonem danými požadavky na zajištění BOZP na domácím pracovišti? A nechat ho podepsat čestné prohlášení, že jeho domácí pracoviště veškeré požadavky splňuje?

Co to je BOZP?

BOZP v podstatě představuje legislativou stanovená pravidla a opatření, jejichž cílem je předejít ohrožení či poškození lidského zdraví a života během výkonu povolání. Školení BOZP je povinen absolvovat každý zaměstnanec. V současné době zaměstnanci i zaměstnavatelé nejvíce preferují vzdělávání online, v rámci něhož zaměstnanec absolvuje na místě i čase, který mu vyhovuje.

Jak vypadá online školení?

Tato online školení bývají velmi intuitivní a uživatelsky přívětivá. Zpracována jsou jednoduchou a poutavou formou. Jakmile si prostudujete jeden tematický okruh, automaticky se posunete k dalšímu. Jednotlivá témata navíc jsou zaměstnanci vysvětlena srozumitelnou formou a ty nejdůležitější pasáže bývají tučně zvýrazněny.

Testů se nebojte

Každé školení bývá ukončeno jednoduchým testem, jehož úspěšné vypracování je podmínkou získání certifikátu o absolvovaném školení. Těch se spousta zaměstnanců obává, ale věřte, že tyto obavy nejsou na místě. Pokud při školení budete dávat pozor, což byste měli tak jako tak, tak test zvládnete na výbornou.

Pozor na kontroly!

Školením však BOZP nekončí. Při výkonu svého povolání ho už ve vlastním zájmu musíte dodržovat. Kontroly BOZP na pracovištích provádí inspektorát práce, a bývají namátkové i předem ohlášené. Spousta lidí má v živé paměti návštěvy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a Matěje Stropnického v různých firmách.

Prohřešky proti BOZP může nahlásit i zaměstnanec

Ano, spolu s k tomu pověřenými inspektory prověřovaly, jak se na daných pracovištích BOZP dodržuje. Byť v tomto případě se jednalo spíše o předvolební agitaci, kontroly inspektorátu na pracovištích jsou docela časté. Jejich návštěvu na pracovišti navíc mohou iniciovat samotní zaměstnanci. Pokud třeba mají podezření, že jejich zaměstnanec je nedodržuje v takovém rozsahu, v jakém by měl.

BOZP a home office

Jasné ale některým zaměstnavatelům není, jak by kontrola BOZP měla probíhat u lidí na home officech, čímž se vracíme k otázce vznešené v titulku tohoto článku. Pro JUDr. Davida Borovce z advokátní kanceláře Borovec Legal je možné kontroly BOZP v obydlí zaměstnance provádět pouze, pokud má zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřenou tzv. dohodu o výkonu práce z domova, jejíž součástí je sjednané právo na provedení kontroly zaměstnancova obydlí. Bez ní s ohledem na nedotknutelnost obydlí jako ústavně garantovaného práva zaměstnavatel na tuto kontrolu nemá právo. K dohodě je také třeba připojit seznam konkrétních požadavků na zajištění BOZP na domácím pracovišti a čestné prohlášení zaměstnance, že jsou tyto požadavky zabezpečeny. To plně nenahrazuje kontrolu a dodržování povinností ze strany zaměstnavatele.

Kontrola nemusí být plošná

„Výhodou zakotvení takového práva je i obrana před případnou argumentací ze strany zákonné pojišťovny,“ konstatuje námi oslovený právník. A dodává, že právo na kontrolu obydlí zaměstnanců pracujících z domova nemusí být realizováno plošně. „Doporučuji jej spíše realizovat v případech, kdy to odůvodňuje určité podezření, že zaměstnanec pravidla BOZP nedodržuje,“ uzavírá JUDr. David Borkovec.